oppvaskmiddel

kr 149,00

Lagerstatus: På lager

Fritt for å ta oppvasken

Alt du vil vaske for hånd blir skikkelig rent og så er bonusen at det lukter himmelsk godt på kjøkkenet. Flasken er akkurat så fin at du ikke behøver gjemme den bort under benken. Og nå har den også fått en praktisk pumpe. Kanskje dette er den første oppvasksåpen som både er litt lur og litt pen?

C er en norsk gjeng vaskemidler og såper for hus, hytter, tøy, hud og hår. C ble til fordi jeg ønsket meg såpe som var like god, eller bedre, enn det som sto i butikkhyllene. Serien skulle være super effektiv, uten unødvendige kjemikalier eller tilsetningsstoffer og skulle tåle å stå fremme på kjøkkenbenken og på badet ditt. Kan ikke såpe være trygt, grønt og kanskje til og med litt skjønt?

Takk for tilliten.

Caroline Heyerdahl signatur

* Påkrevde felt

kr 149,00
oppvaskmiddel ligger nå i handlekurven din
  • Ingredienser
  • Produktbeskrivelse

Ingredients

Oppvasksåpe lavendel

NO: Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Inneholder linalool. Kan gi en allergisk reaksjon.

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: 5 % eller høyere, men mindre enn 15 % anioniske overflateaktive stoffer, mindre enn 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer. Parfyme, linalool.

DK: Advarsel Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indeholder linalool. Kan udløse allergisk reaktion.

Indhold i henhold til EF forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler: 5 % eller derover, men under 15 % anioniske overfladeaktive stoffer, under 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer. Parfume, linalool.

SE: DISKMEDEL. Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller linalool. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Innehåll enligt EU förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: 5 % och däröver, men mindre än 15 % anjontensider, mindre än 5 % nonjontensider. Parfym, linalool.

Oppvasksåpe snø

NO: Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Inneholder (R)-p-Menta-1,8-dien Kan gi en allergisk reaksjon. Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: 5 % eller høyere, men mindre enn 15 % anioniske overflateaktive stoffer, mindre enn 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer. Parfyme, limonene.

DK: Advarsel Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indeholder (R)-p-Mentha-1,8-dien Kan udløse allergisk reaktion. Indhold i henhold til EF forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler: 5 % eller derover, men under 15 % anioniske overfladeaktive stoffer, under 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer. Parfume, limonene.

SE: DISKMEDEL. Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåller (R)-p-Menta-1,8-dien Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåll enligt EU förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: 5 % och däröver, men mindre än 15 % anjontensider, mindre än 5 % nonjontensider. Parfym, limonene.

Oppvasksåpe saltvann

NO: Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: 5 % eller høyere, men mindre enn 15 % anioniske overflateaktive stoffer, mindre enn 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer. Parfyme, limonene, linalool.

DK: Advarsel Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indhold i henhold til EF forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler: 5 % eller derover, men under 15 % anioniske overfladeaktive stoffer, under 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer. Parfume, limonene, linalool.

SE: DISKMEDEL. Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåll enligt EU förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: 5 % och däröver, men mindre än 15 % anjontensider, mindre än 5 % nonjontensider. Parfym, limonene, linalool.

Allergen:
lavendel: linalool. Kan gi en allergisk reaksjon.
agurk&mynte: benzyl salicylate
sitron&ingefær: citral, geraniol, limonene, linalool
snø: limonene. Inneholder (R)-p-Menta-1,8-dien. Kan gi en allergisk reaksjon
saltvann: limonene, linalool

pH-verdi:
oppvaskmiddel: 10.5-11.5

Dosering:
2 teskjeer eller 10 ml til 5 liter er mer enn nok for en gnistrende ren oppvask

Vil du lese mer om ingrediensene i C coaps? Vennligst se vår produktinformasjon.

Detaljer

Relaterte produkter